Ogiltig frånvaro ökar bland gymnasieelever

publicerad 11 juli 2023
- Av Redaktionen

Antalet elever som får sina studiebidrag indraget har ökat det senaste läsåret. I Värmland fick 699 gymnasieelever sitt bidrag indraget på grund av ogiltig frånvaro.

När elever på gymnasieskolor har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro per månad kan skolan rapportera det till CSN, som i sin tur kan besluta om att dra in studiebidraget helt. Totalt fick 9,8 procent av alla gymnasieelever i Sverige studiebidraget indraget det senaste läsåret. Det är det högsta antalet någonsin, rapporterar SVT.

I Värmland fick 699 elever sitt studiebidrag indraget det senaste läsåret.

Antalet elever som fick studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro har ökat i flera år och gjorde det fram till fram till coronakrisen 2020, då den ogiltiga frånvaron sjönk. Anledningen till det har bedömts vara den distansundervisning som gällde då i samband med restriktionerna.