Myggplågan – ett minne blott

publicerad 13 maj 2015
- Av Bo Bäckman
Två goda vänner och grannar i fågeltornet, Kenneth Carlbäck och Robert Myrehed.
Två goda vänner och grannar i fågeltornet, Kenneth Carlbäck och Robert Myrehed.

ÖSTANBJÖRKE (vB)

När jordbruket runt sjön Björken avtog, växte det upp sly som en tjock mur runt stora delar av sjön. Då kom problemet med översvämningsmygg, som stortrivdes under våren i de översvämmade slyområdena. Till slut stod inte traktens folk ut längre, något måste göras och 2004 bildades föreningen sjön Björken.

Sjön Björken, en slättsjö nordost om Sunne är en liten, grund och näringsrik sjö i ett bördigt landskap. Sjön har sänkts både i mitten av 1800-talet och i början av 1900-talet för att bönderna i trakten skulle kunna odla upp mera mark och där deras kor kunde beta. Under den senare sänkningen grävdes det kanaler och ett sjösänkningsföretag bildades. Fastighetsägarna är automatiskt medlemmar i föreningen.

Föreningen sjön Björken bildades vid ett stormöte 2004. De enorma mygg – svärmarna måste till varje pris minskas. Kristina Öhman och Svante Sunde – skog, var de personer som först startade tanken om ett projekt, som skulle gå ut på att återuppta jordbruket runt sjön. Föreningen började söka finansiärer. Sunne kommun och länsstyrelsen bidrog och Leader Växtlust var en stor finansiär.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN- JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150508