Musiken byggs av glädje

publicerad 12 februari 2016
- Av Bo Bäckman
Delar av kören värms upp. I mitten Ingemar Robertsson, ordförande Bernt Jansson lyssnar på varje stämma. i Sunne mans
Delar av kören värms upp. I mitten Ingemar Robertsson, ordförande i Sunne manskör.

SUNNE (VB)

Med 138 år på nacken är Sunne manskör äldsta kören i Värmland. Kören bildades 1877 av klockaren Jonas Görling och har haft åtskilliga ledare under resans gång. Det är upptaktsträff i Sunne församlingshem denna kväll och Bernt Jansson och Ingemar Robertsson ska introducera det stora spektaklet, som ska äga rum i april och som är den stora händelsen varje vår.

Sen tre år tillbaka är det Bernt Jansson från Södra Borge by i Sunne, som står vid rodret.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160212