Mer lax i svenska älvar ger fler jobb på landsbygden

publicerad 8 september 2015
- Av Värmlandsbygden

Mer lax i våra älvar betyder ökad tillväxt på den svenska landsbygden. Hur vi konkret kan få laxtillgången att öka kommer att diskuteras den 16 september vid seminariet ”Laxfiskets potential för tillväxt i Sverige” där såväl H.M. Konungen Carl XVI Gustaf som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht håller anföranden.

Idag bedrivs ett kommersiellt fiske efter lax längs Östersjökusten. Speciellt olyckligt är detta för de älvar vars laxbestånd är svaga. Många laxar som hör hemma i dessa älvar når aldrig sina lekområden. De fastnar istället i fällor som ligger i älvmynningarna. För att minska fällfisket måste det till dialog, ersättning och kompensation till yrkesfisket och innehavarna av fiskerättigheterna.

– En lax som når älven skapar ett större värde än en lax som fångas ute i Östersjön. Vi ser att vi kan få fart på Sverige som sportfiskenation om tillgången till lax i älvarna ökar. Det skapar tillväxt runt älvarna, säger Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog, i ett pressmeddelande.