”Maten ska vara Värmland”

publicerad 6 augusti 2015
- Av Bo Bäckman
Kocken Christoffer Schyman vill bjuda på äkta värmländsk mat.
Kocken Christoffer Schyman vill bjuda på äkta värmländsk mat.

Grava (vB)

Almars krog ligger i vad som en gång i tiden var prästgårdens lada. Här arbetar Christoffer Schyman som kock. Han har alltid varit intresserad av matlagning och på Almars krog har han möjlighet att använda sin kreativitet i köket.

Almars gård är troligen Gravas äldsta gård. Den finns omnämnd redan 1287 då hette ägaren biskop Bengt i Linköping, son till Birger Jarl och bror till Magnus Ladulås. Han testamenterade gården till Varnhems kloster. Sedan dess har den varit kyrkoherdeboställe.

Den siste prosten som bodde på gården från 1969 till 1985 hette Arne Berglund. Prästgården med tillhörande tomt såldes separat 1987. 1996 köpte makarna Gunni och Kenneth Larsson prästgården med tomt. De köpte tillbaka ekonomibyggnaderna som de nu har renoverat och inrett till butikslokaler och servering där Almar krog är inrymt.

Text och bild: CICCI WIK

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150807