Likriktning ger inte likvärdighet!

publicerad 27 augusti 2015
- Av Bo Bäckman

För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential måste skolan möta varje elev där den befinner sig.Alla elever har rätt till en skola av hög kvalité oavsett var i landet hon eller han bor, oavsett social eller ekonomisk bakgrund. Men likvärdig betyder inte likriktad.

Alla elever har rätt att nå sin fulla potential. Men förutsättningarna i landet ser olika ut och skillnaderna måste uppmärksammas för att uppnå kvalitet i hela landet. Likriktning ger inte likvärdighet.

Centerpartiet ser därför följande punkter som avgörande för en likvärdig skola av hög kvalitét.

Ulrika Carlsson

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150828