Lek, rörelse och undervisning

publicerad 14 mars 2019
- Av Bo Bäckman

Pedagogisk idé präglar förskolan Galaxen

Galaxens lekplats. Personal och barn i samvaro.

DOTTEVIK (Vb)

Den helt nybyggda förskolan Galaxen invigdes 14 december 2018. Förskolan ligger på Dottängen i området Dottevik ett par kilometer söder om centrum. Kommunens byggnad är här uppförd som ett passivhus och lokalerna ger plats åt cirka 100 barn i åldrarna ett till fem år.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON