Kulturarvsdag på Gubbkroken

publicerad 13 september 2019
- Av Dennis Johansson
Anders Norman visar upp gamla föremål som finns utställda på Gubbkroken. Foto: SOFIA SKÖLD

SUNNEMO (VB)

Hembygdsföreningen i Sunnemo anordnade ett program under Kulturarvsdagen lördagen den 7 september på den lokala Hembygdsgården Gubbkroken.

Besökarna kunde ta del av guidningar om bygdens historia, kika in i Hembygdsgårdens olika byggnader och gavs möjlighet att inhandla Sunnemobröd i Bagarstugan.

Kulturarvsdagen firades på många håll under lördagen och i Sunnemo deltog hembygdsföreningen med ett program.

 SOFIA SKÖLD

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 13 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.