Kultur sprids över tre länder

publicerad 16 juli 2015
- Av Bo Bäckman
Eleverna från Hammarö kommuns kulturskola övar flitigt inför sitt framträdande.
Eleverna från Hammarö kommuns kulturskola övar flitigt inför sitt framträdande.

HammaRö (Vb)

Att kulturen kan vara utvecklande har Hammarö kommuns Kulturskola ett bevis för. För ett par månader sen deltog ett dussin elever på ett internationellt utbyte.
– Vi har en egen vänskola i Lüneburg, strax söder om Hamburg, säger Solveig Hagström, kommunens kulturchef.

Lüneburg är en gammal hansastad som i sin tur har vänskolor i såväl Spanien som i Frankrike.

Redan hösten 2014 påbörjades projektet Mosaik som nådde sin kulmen under Kristi himmelsfärdshelgen i år. Arrangemanget som drevs som ett pilotprojekt fick mosaik som tema. Samtliga fyra skolor från fyra länder fick ett gemensamt uppdrag, att försöka tolka det grekiska antika verket Odysséen, skriven av Homeros redan cirka 700 år före Kristus.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150717