Krävs snabb handläggning

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman

Kammarrätten i Göteborg väljer att inte upphäva den inhibition som stoppar vargjakten i Värmland och Örebro län. Det ställer höga krav på en snabb handläggning av förvaltningsrätten i Karlstad. Jakttiden på varg är mycket begränsad. Möjligheten att få beslut prövade i domstol får inte leda till att prövningen i sig gör det omöjligt att förvalta vargstammen.

– Vi måste få en lösning som gör det möjligt att verkställa fattade beslut, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Med en vargstam som växer okontrollerat och bytesdjur som minskar i snabb takt är Värmland i ett läge där vinterns jakt på varg är helt avgörande för utvecklingen. Den planerade jakten på 20 länsegna och sex vargar i Lokareviret kommer inte att stoppa tillväxten, men ändå lätta lite på trycket.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115