Konflikthantering mellan föräldrar och barn

publicerad 20 september 2019
- Av Dennis Johansson
Förebygg konflikter eller förbättra din relation med ditt barn, Komet är ett sätt att hjälpa till i rätt riktning. Foto: PIXABAY

EDA (VB)

För första gången erbjuds Komet inom Eda kommun.
Det handlar om konflikthantering mellan föräldrar och barn.

– Forskning visar att det fungerar, säger Ingela Evstrand, familjebehandlare i Eda kommun.

Komet är ett föräldraskapsstöd som erbjuds föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt och bråk med sitt barn och har svårt att hantera situationen på ett bra sätt.
Barn som tidigt uppvisar ett normbrytande beteende löper större risk att hamna i framtida svårigheter som psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet.
– Det har visat sig ge effekter för de som deltagit i Komet, förstärker Ingela Evstrand som tigare arbetat med Komet när hon var anställd inom Arvika kommun.

DENNIS J HALL

FAKTA – Kometprogrammet i Eda
Anmäl dig till eller ställ frågor om Kometprogrammet
Telefon: 0703-33 23 83
E-post: ingela.evstrand@eda.se

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 20 september 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.