KF sa tvärt nej till SD-förslag

publicerad 9 augusti 2019
- Av Dennis Johansson
På Hammarö är siktet inställt på inkludering och att minska avstånden mellan människor, inte öka dem. Det och att man följer konventioner och lagar gjorde att kommunfullmäktige sa tvärt nej till upprättande av dokument för att belysa konsekvenserna med invandring i kommunen. Foto: BRITTA NYBERG

HAMMARÖ (VB)

Gör ett bokslut där ekonomiska och andra konsekvenser av kommunens avtal med Migrationsverket redovisas.

Det ville dåvarande Sverigedemokraterna Anders Ahl och Catarina Andreasson ha och lämnade in en motion till kommunfullmäktige.

Förslaget står i strid mot gällande lagstiftning men också är på tvärs mot kommunens arbete för inkludering och social hållbarhet konstaterade kommunfullmäktige och sa tvärt nej till förslaget.
Hammarö kommuns bekymmersamma ekonomiska läge med en rekordskattehöjning överskuggade de flesta andra frågor som kommunfullmäktige hade att ta ställning till vid sitt junisammanträde. En av de frågorna var just motionen från de före detta Sverigedemokraterna Anders Ahl och Catarina Andreasson om att göra bokslut över de avtal Hammarö har med Migrationsverket.

BRITTA NYBERG

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 9 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande