Karlstads stift har fått nya präster

publicerad 16 juni 2016
- Av Bo Bäckman
Karlstads stift har fått fyra nya präster. Biskop John Wraw från Chelmsford och biskop Esbjörn Hagberg flankerar Nils och Jenny Anshelm, Börje Axelsson och Håkan Fhager. Bild: TORGNY LINDÉN
Karlstads stift har fått fyra nya präster. Biskop John Wraw från Chelmsford och biskop Esbjörn Hagberg flankerar Nils och Jenny Anshelm, Börje Axelsson och Håkan Fhager. Bild: TORGNY LINDÉN

På Tredje söndagen i trefaldighet förrättade biskop Esbjörn Hagberg sin sista prästvigning som biskop i Karlstads stift. Det skedde då han vigde det gifta paret Jenny och Nils Anshelm till präster.

Paret Anshelm är båda födda 1988 och har studerat i Uppsala. Nu kommer de att arbeta tillsammans som pastorsadjunkter i Nordmarkens pastorat i Västra Värmland. I veckan före vigningen genomgick de prästexamen inför biskop och domkapitel. I vigningsgudstjänsten trädde de genast i tjänst som präster genom att assistera biskopen vid nattvarden.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160617