Jag är skeptisk till storregioner

publicerad 14 juli 2016
- Av Bo Bäckman

Tidigare i veckan skrev jag och Moderaternas förste vice partiordförande Peter Danielsson en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av Indelningskommitténs arbete. Kommittén är en statlig utredning som har regeringens uppdrag att lägga fram förslag till hur dagens landsting kan slås ihop till ett mindre antal storregioner. I onsdags kom steg två i kommitténs arbete: Förslag till kartor över tilltänkta regioner. Jag väljer att här inte kommentera kartorna utan att redovisa det jag och Peter Danielsson skrev om Moderaternas syn på regionfrågan.

Regionbildningarna i Skåne och Västra Götaland visar att det tar lång tid innan verksamheter som genomgått omfattande omorganisationer fungerar på önskvärt sätt. Landstingen har många utmaningar framöver, för att säkerställa god kvalitet och bättre tillgänglighet i sjukvården. Därtill skapar flyktingkrisen nya utmaningar. Det är stor risk att sammanslagningsprocesser tar oproportionellt stor uppmärksamhet och att andra viktiga reformer inte genomförs.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160715