IT-kvällar för seniorer

publicerad 24 maj 2019
- Av Dennis Johansson
Hur betalar man fakturor på nätet, hur fungerar Skype, hur gör man med olika e-tjänster…? Svaren skulle ges under de två kvällarna som syftade till att kommuninvånare från 65 år och upp skulle lära sig mer om IT. Foto: MATS LÖFBERG

ÅRJÄNG (VB)

Två kvällsträffar ska lära kommuninvånare som är 65 år eller äldre mer om IT och besvara deras frågor. Handledningen av bland andra elever från årskurs sju och åtta kan bli intressant och nyttigt för båda parter.

Snart sagt överallt pratas det i entusiastiska ordalag om digitaliseringen och dess till synes oändliga möjligheter.

Det finns ändå grupper som av olika skäl står helt utanför detta eller känner sig osäkra på hur man hanterar det digitala.

BO BÄCKMAN

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 24 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande