Id-kontrollerna nödvändiga

publicerad 18 december 2015
- Av Bo Bäckman

 

Veckans stora politiska fråga är beslutet i riksdagen igår, torsdag, om att ge möjlighet till regeringen att införa id-kontroller på tåg, bussar och fartyg som åker till Sverige. I omröstningen stöddes förslaget uttryckligen av S, MP och SD. Även Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna står bakom principen om id-kontroller, men har invändningar mot vissa delar av förslaget.

Jag tror att beslutet är nödvändigt för att minska den sedan månader ohållbara strömmen av asylsökande till Sverige, men det finns anledning att kritisera brister i lagstiftningen.

Justitieutskottet, som beredde regeringens förslag i riksdagen, anser att det är viktigt att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser.

ANDREAS NORLÉN
Riksdagsledamot (M) och KU:s ordförande

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151218