Hotet mot vår demokrati

publicerad 13 november 2018
- Av Värmlandsbygden

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle. Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt ansvars – tagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Dessa värden har vi under ett antal år tagit för självklara. Men nu ser vi värdegrunden hotad av nationalistiska och populistiska krafter.

Vi är oroade för demokratins framtid. Demokratin kan tyckas självklar för oss som vuxit upp med den, men det vore aningslöst, rentav farligt att ignorera varningssignalerna. Det finns oroande paralleller till det förflutna där demokratier snabbt ersattes av förtryck och till den nutida utvecklingen i flera EU-länder där den demokratiska nedmonteringen redan har gått långt. Också i länder utanför EU med stor betydelse för oss går utvecklingen i auktoritär riktning.

Läget för demokratin kan kopplas till att fördomsfulla och populistiska krafter växt i styrka. Hat och hot används för att söka tysta meningsmotståndare. Religiösa, etniska och andra minoriteter angrips. Misstro mot medier, vetenskap och samhällsinstitutioner blandas med polarisering och desinformation för att undergräva förtroende och destabilisera. Många analyser pekar mot att underliggande orsaker finns i ökade klyftor och seg – regation som skapar oro och spänningar.

Samhällsförändringarna går fort och är genomgripande. Människor som upplever sig som förlorare eller känner en rädsla för förändringens konsekvenser riskerar att lockas av populismens förenklade lösningar och anti-demokratiska budskap. Utanförskapet är en grogrund till förtärande hat och våld. Centerpartiet står för att alla människor, oavsett ursprung, religion, kön eller sexuell tillhörighet, har samma värde och rättigheter.

I dag ser vi dessa värden hotade på flera olika sätt. Människor trakasseras och attackeras på grund av sin religiösa tro. Företrädare för extrema organisationer visar öppen rasism. Människor med utländskt ursprung stämplas kollektivt som kriminella. Metoden för att värna demokratin är mötet, samtalet, debatten och dialogen. En av hörnpelarna för demokratins uppbyggnad var bildning och demokratisk fostran.

Att ta samhällsansvar var ett uppdrag som krävde kunskap, engagemang och en omsorg om hur vi förhåller oss till varandra i ett samhälle där alla är lika mycket värda och alla röster har rätt att höras. En central fråga för demokrati och fred är också att utveckla samarbetet med andra länder. Europas länder behöver mer samarbete. Vi behöver också utveckla handelsavtal med andra delar av världen.

EU är ett av världens mest lyckade fredsprojekt men utvecklingen i Italien, Österrike, Polen, Ungern med flera länder ger anledning till oro liksom vad som kommer att hända i det stabila och för Europa så trygga Tyskland? Vårens val till EU kommer denna gång att vara extra viktigt! Demokratin är inte bara ett regelverk utan den har också former som är ömtåliga och dyrbara och vi måste ständigt vårda dem tillsammans.