Hotellen på plats

publicerad 30 april 2021
- Av Värmlandsbygden

HAMMARÖ (VB)

I arbetet med att värna om den biologiska mångfalden har parkenheten på Hammarö byggt två insektshotell som idag sätts upp på ängsytor i kommunen. Insektshotellen är byggda för att hjälpa våra pollinerare att få en boplats och värna om deras fortlevnad i ängsmarken.

Bildtext: Insektshotellet transporteras ut till gräsytan. Nu är det fritt fram för hotellgästerna att flytta in. Foto: HAMMARÖ KOMMUN

Läs hela artikeln i Värmlandsbygdens papperstidning den 30 april 2021
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år.