Hellre avtalslös än arbetslös

publicerad 17 maj 2015
- Av Bo Bäckman

En knapp majoritet av alla småföretag i Sverige saknar kollektivavtal. För gemene man i allmänhet och facket i synnerhet betyder det att dessa företag har orättvisa och orättfärdiga villkor för sina anställda. För alla med inblick i livet som småföretagare ser det lite annorlunda ut.

Det är frivilligt att teckna kollektivavtal. Jag sätter frivilligt inom citationstecken eftersom det i praktiken är ett måste. Om en facklig organisation säger åt dig att du måste ha kollektivavtal så måste du teckna ett sådant oavsett vilka villkor dina anställda har.

Om du vägrar att förhandla och i slutänden teckna avtal kan den fackliga organisationen vidta åtgärder som kan bli besvärande för företaget” står det att läsa på sajten verksamt.se som är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Många småföretag har fått erfara vad detta besvär innebär i praktiken. Blockad och fackliga representanter utanför din dörr hela dagarna som skrämmer bort kunderna. Det är så accepterat att många inte höjer på ögonbrynen. Man utgår från att företaget är ett skurkföretag eftersom facket tar till såna metoder.

EVA BOFRIDE (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 20150515