Här får värkande leder hjälp

publicerad 1 februari 2019
- Av Värmlandsbygden

Karin Jansson tror på coachning i sin roll som fysioterapeut

Fysioterapeut Karin Jansson ger här goda råd till Mikael Andersson.

arvika (vb)

Under cirka tre år har fysioterapeuten Karin Jansson drivit sin verk-samhet i sjukgymnastmottagningen Grevens lokaler mitt i centrum. Här arbetar hon sida vid sida med tre andra fysioterapeuter. Karin erbjuder rehabilitering åt patienter med muskeloch ledbesvär, KOL eller andra …

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON