Här är ingen dag den andra lik

publicerad 25 april 2019
- Av Bo Bäckman

Omväxlande jobb för distriktssköterskan Pernilla

Distriktssköterska Pernilla J Olsen. Här förbereder hon för medicinutdelning på basen i Charlottenberg.

CHARLOTTENBERG (vB)

Värmlandsbygden möter distriktssköterskan Pernilla J Olsen som tjänstgör i hemsjukvården inom Eda kommun. Hennes anställning är knuten till centralorten Charlottenberg och hon ingår i en av tre sjuksköterskegrupper där de övriga finns i tätorterna Åmotfors och Koppom.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Läs mer i papperstidningen 190426