Hamnområde får ansiktslyftning

publicerad 10 september 2015
- Av Bo Bäckman
Anna Lindstedt är planarkitekt på Hammarö kommun. Anna går snart på föräldraledighet och i kommunen pågår nyrekrytering av vikarie samt ytterligare en planarkitekt.
Anna Lindstedt är planarkitekt på Hammarö kommun. Anna går snart på föräldraledighet och i kommunen pågår nyrekrytering av vikarie samt ytterligare en planarkitekt.

HAMMARÖ (VB)

Våren 2014 gav Hammarö kommun uppdrag till företaget Sweco att ta fram en idéskiss för tomten vid före detta Trofédepån vid Lillängshamnen. Med idéskissen som grund har kommuninvånarna fått yttra sig. Drygt fyrtio personer fanns med på ett öppet hus för ett par månader sen, i maj. Då kom det fram en del nya synpunkter som kommunen ska ta ställning till.

– Tjänstemännen har att genomföra en så kallad granskning för ge medborgarna ytterligare ett tillfälle att tycka till om planen, därefter kommer politikerna att ta vid, berättar Anna Lindstedt, planarkitekt på Hammarö kommun.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150911