Hälsa och säkerhet i fokus

publicerad 12 januari 2016
- Av Värmlandsbygden

För den som jobbar i en massa- och pappersfabrik finns arbetsmiljörisker som kemikalier, buller, heta arbeten och skärskador. För att öka kunskapen om säkra arbetssätt har branschen tagit fram ett nytt utbildnings- och informationsmaterial. Nordic Paper planerar att använda det i sin arbetsmiljöutbildning.

På massa- och papperstillverkaren Nordic Paper i Säffle driver arbetsmarknadens parter ett gemensamt arbete för att utveckla företagets arbetsmiljöutbildning. Planen är att använda det nya materialet i den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för företagets skyddsombud och chefer nästa år. Materialet har anpassats speciellt efter massa- och pappersindustrins särskilda förutsättningar med komplexa industrianläggningar, avancerade maskiner och dygnet runt- verksamhet.

– Vi har ett bra arbete när det gäller hälsa och säkerhet, men vi behöver hela tiden utveckla oss och bli bättre. Därför gör vi även en större satsning genom att utbilda samtliga chefer kring arbetsmiljöansvar, säger Lars Löfquist, personaldirektör.

Lena Smersfeldt är huvudskyddsombud på Nordic Paper. Hon har varit med och tagit fram arbetsmiljömaterialet och ser en stor fördel i att det innehåller både fakta, checklistor och diskussionsfrågor. Det gör att det går att använda på många sätt – i traditionella utbildningar, som information till nyanställda och som diskussionsunderlag.

– Vi vet ju att det ser väldigt olika ut på olika företag när det gäller kunskaper och jag tror att det här materialet ger en riktigt bra bas som också går att använda i det dagliga arbetet, säger hon.