Hållbar kollektivtrafik

publicerad 22 januari 2016
- Av Bo Bäckman

Regeringen har fattat två beslut för att främja hållbara transporter i landsbygd. Det handlar om uppdrag till Trafikverket respektive VTI. Uppdragen ska leda till ökad funktionalitet också på banor utanför de stora stråken, samt till att locka fler resenärer att använda kollektiv-trafiken också på landsbygden.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160122


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram