Gravvård, skiffertak och några värmländska lejon

publicerad 29 april 2021
- Av Värmlandsbygden

KLÄSSBOL (VB)

Maud Forsbergs yrkesmässiga resa har gått från byggnadsingenjör till museiintendent, från byggnadsantikvarie på Värmlands Museum till att slutligen driva egen antikvariefirma. Intresset för konst och arkitektur har följt henne längs vägen och idag gör hon och kollegan Maria Eld arbeten med både byggnadsminnen och för Svenska kyrkan.

MARICA WALL

Bildtext: Frykeruds kyrka är nyrenoverad och är en av kyrkorna som Maud Forsberg och Maria Eld varit involverade i. Foto: MARIA ELD

Läs hela artikeln i Värmlandsbygdens papperstidning den 30 april 2021 Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år.