Gräsmattor blir blomsterängar

publicerad 11 april 2019
- Av Bo Bäckman

Förslag från Anna-Karin Tollin (MP) ökar biologisk mångfald och sparar pengar

Ängsmark istället för gräsmatta kan bli verklighet i Hammarö redan i sommar efter ett initiativ av miljöpartisten Anna-Karin Tollin. Bild: PIXABAY

hammarö (vb)

Gör om ett antal gräsytor till ängsmark. Förslaget kommer från miljöpartisten Anna- Karin Tollin och kan bli verklighet kanske redan i sommar.

Grönytor i urbana och semiurbana miljöer. Det är vad grönytor i tätbebyggda områden kallas.

Text: BRITTA NYBERG