Fryksdalens sista järnbruk

publicerad 10 september 2015
- Av Bo Bäckman
Lars och Lena Lindgren är föreståndare för herrgården.
Lars och Lena Lindgren är föreståndare för herrgården.

VÄGSJÖFORS (VB)

”Den som inte känner sin bygds historia, möter framtiden naken”, säger glaskonstnären Jörgen Edberg, som berättar om Vägsjöfors bruks 150-åriga historia. Egentligen började man med järnframställning i Åsteby, i södra delen av Norra Brocken redan 1610, då tillverkningen baserades på myrmalm.

För att åskådliggöra vad som funnits vid bruket i Vägsjöfors, så har man anlagt en naturstig, som går ifrån Bränneriet till Övre bruket. På denna vandring kan man vid olika punkter läsa om de anläggningar, som funnits utefter Vägån.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150911