Fristad med historia

publicerad 7 september 2017
- Av Bo Bäckman

SUNNE (vb)

Kyrkogården är en helgad plats där vi vårdar minnet av nära och kära. Men det är också en miljö som oftast präglas av skönhet och en intressant kulturhistoria samt biologisk mångfald. Hur förvaltar vi detta arv till kommande generationer?

Äldre kyrkogårdar kan liknas vid en Noaks ark om den sköts på rätt sätt. Här erbjuds en fristad för örter som varit beroende av slåtterängar och betade hagar, som funnits i bygden i upptill 1000 år, men som försvann när jordbruk lades ner.

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908