Från vaggan till vuxenlivet

publicerad 5 oktober 2018
- Av Värmlandsbygden

På Mörmo gård har man ett helhetstänk

Lovisa Levin och Lily pysslar med lera på öppna förskolan

hammarö (vb)

På Mörmo gård finns verksamhet som täcker in hela livet. Barnmorskemottagning, barnavårdscentral, specialpedagog och kurator delar tak med öppna förskolan och ungdomsgården. Här finns ett helhetstänk som startar från tidig graviditet igenom livets olika…

Text: EMMA TROBECK Bild: MAGNUS TROBECK