Försiktighet under Valborg

publicerad 10 maj 2019
- Av Dennis Johansson

ÅRJÄNG (VB)

Risken för skogsbränder på många hålla i landet redan i april påverkade Valborgsfirandet. I Årjäng rådde inget eldningsförbud men hur man valde att göra med brasorna varierade.

Det har väl inte undgått någon att torkan var svår redan i april. Ett mått på hur torrt det varit är den mängd med gräsbränder och skogsbränder som rasat i landet. Det har varit flera omfattande skogsbränder under månaden, innan det ens varit Valborg.

BO BÄCKMAN
Foto: ANNIKA MYRELL
(Valborgsfirande i Töcksfors 2018)

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 10 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande