Företag besöktes i Munkfors

publicerad 2 juli 2015
- Av Bo Bäckman
Företaget som besöktes på bilden är Husindustrier AB i Munkfors. Från kommunen deltog kommunchef Jan-Olof Appel, kommunalråd Mathias Lindquist, Anna Grenholm, chef på tekniska. Turism och näringslivschef Birgitta Svensson. Från arbetsförmedlingen Hans-Gunnar Rone och förtroendevald Mats Almemark.
Företaget som besöktes på bilden är Husindustrier AB i Munkfors. Från kommunen deltog kommunchef Jan-Olof Appel, kommunalråd Mathias Lindquist, Anna Grenholm, chef på tekniska. Turism och näringslivschef Birgitta Svensson. Från arbetsförmedlingen Hans-Gunnar Rone och förtroendevald Mats Almemark.

MUNKFORS (VB)

Vårens företagarbesök i Munkfors är klara och under året kommer mellan tjugofem och trettio olika företag att få besök av representanter från förvaltning och politiska grupperingar.

– Det är både nysstartade och redan etablerade företag som vi besöker. Här i Munkfors finns det runt tvåhundra företag vilket är mycket på en så pass liten ort. Vi som är ute hos företagen är näringslivschefen, kommundelschefen, förvaltningschefen, kommunalråd och arbetsförmedlingen. Det är viktigt att träffas och ha en bra dialog med företagarna i kommunen.

– Vi behöver lyssna till deras behov och ge tillfälle att ge svar på frågor som uppkommer. I de allra flesta fallen kan vi vara företagarna behjälpliga och jag ser det här som en tvåvägskommunikation som är uppskattad från båda hållen, berättar Birgitta Svensson som är turism- och näringslivschef i Munkfors.

Text: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150703