För snabbare integration

publicerad 3 september 2015
- Av Bo Bäckman
Språkstöden har en viktig roll. Ayan Ali Houssein, Teklu Tesfoslasie Gebrezghi och Muhammed Hassan, ansvarar för språken somaliska, tigrinja (Eritrea) och arabiska. Mazlum Dogan, sittande, är koordinator på kontoret. Projektet Vägvisaren hjälper till med en bättre och snabbare integration.
Språkstöden har en viktig roll. Ayan Ali Houssein, Teklu Tesfoslasie Gebrezghi och Muhammed Hassan, ansvarar för språken somaliska, tigrinja (Eritrea) och arabiska. Mazlum Dogan, sittande, är koordinator på kontoret.

filipstad (vb)

Sen två månader tillbaka pågår ett pilotprojekt till stöd för kommunens invånare. Mazlum Dogan fungerar som koordinatör, och kontoret har fler medarbetare.
– Vägvisaren är ett projekt som får stöd av flera intressenter, kommunen, landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, säger Mazlum.

Kontoret finns som stöd för en bättre och snabbare integration och kom till stånd efter förslag från Hannes Fellsman, förvaltningschef på kommunen och även ansvarig för arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Text och bilder: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150904