Fokus på ökad trygghet

publicerad 22 december 2017
- Av Bo Bäckman
Överläkare Kerstin Edlund i fördjupande eftersamtal. Åhörarintresset för vad som är på gång inom ögonsjukvården i Värmland är stort.

KARLSTAD (VB)

Överläkare Kerstin Edlund ingår i den grupp inom ögonsjukvården i Värmland som är ansvarig för glaukomvården. Nyligen var hon inbjuden av Glaukomföreningen Värmland för en informationsstund på patienthotellet.

– Ett glaukomteam håller på att växa fram på Centralsjukhuset, en fin nyhet, berättade Kerstin Edlund.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171222