Flyktingmottagandet är en utmaning

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman
Stellan Andersson är Centerpartiets oppositionsråd i Hagfors och väl insatt i flyktingmottagandet och dess utmaningar.
Stellan Andersson är Centerpartiets oppositionsråd i Hagfors och väl insatt i flyktingmottagandet och dess utmaningar.

HAgforS (VB)

Precis som andra kommuner i Sverige står Hagfors inför en utmaning gällande den rådande flyktingsituationen. Hos kommunen ansvarar Individ- och omsorgsutskottet tillsammans med Barn och bildningsutskottet i arbetet med asylsökande och personer med uppehållstillstånd. Detta gäller både för vuxna och ensamkommande flyktingbarn.

Text: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115