Fler hästar än mjölkkor i Sverige

publicerad 24 februari 2017
- Av Bo Bäckman
Travbanor är ett exempel på tätortsnära hästanläggningar.

Sverige (vB)

Antalet hästar i landet är idag 355 500 vilket överstiger antalet mjölkkor. Det här visas av Jordbruksverkets hästundersökning från 2016. Hästarna finns till 76 procent i eller nära tätorter och det kan ge en del svårigheter.

Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016 presenterades nyligen. Undersökningen sker vart sjätte år. Mätningarna 2010 och 2016 visar ungefär samma antal hästar i landet.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170224


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram