Finnskogskulturen – ett världsarv

publicerad 13 november 2018
- Av Värmlandsbygden

Norra Värmland sista finskspråkiga området

Mats Berglund, spelman och musikhistoriker, medverkade på seminarium den 23 oktober under rubriken Klingande musikhistoria i finnskogsbygden. Bo Vahlne, akademiledamot och fil.dr. i konstvetenskap, i flera seminarier som handlat om finnskogskulturen.

arvika (vb)

Aktuella temat i Mangskog om finnskogskulturen ger eko. Det sista seminariet i en rad av fem kommer att hållas den 13 november under rubriken Skogsfinnarna i arkiven. Det finns uppenbart ett stort allmänintresse för föreläsningarna i Mangskogs sockenstuga. Lyss…

Text: LIZZIE GERD JANSON Bild: GÖRAN BRYNTESSON