Fastighetsmarknaden

publicerad 22 oktober 2015
- Av Bo Bäckman

Sveriges småhusmarknad har haft en stark utveckling fram till slutet av årets tredje kvartal. Det är inte bara priserna som ökar, Lantmäteriet märker också en stark ökning av antalet försäljningar och nybildade fastigheter.

Lantmäteriet, som ansvarar för det officiella fastighetsregistret, ger ut fakta och grafik kvartalsvis över Sveriges småhusmarknad, det vill säga villor, radhus och kedjehus med äganderätt för permanentboende. Jämfört med samma period 2014 har priserna på småhus för permanentboende ökat med tio procent och antalet försäljningar har gått upp åtta procent. Dessutom har antalet nybildade fastigheter ökat med 13 procent.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151023