Färre fordon på vägarna – en utopi

publicerad 13 maj 2015
- Av Bo Bäckman

Bilbranschorganisationen BilSweden och Fores har hamnat i en debatt som gäller hur Sveriges transporter ska ske, och om bilism över huvudtaget. Fores är med på regeringens sida med satsningar på höghastighetståg, och BilSweden anser att nuvarande form är att föredra, dock med modifiering att fordonen ska drivas med miljön i fokus. Det är lätt att förstå att debattklimatet stundtals hettat till, bilar innebär trots allt en stor frihet för oss människor.

Försäljningen av bilar är på inga sätt på nedåtgående. Branschens senaste statistik visar istället på en genomsnittlig ökning på 16 procent under årets första kvartal jämfört med förra året. Trafikanalys senaste statistik med mätdata från årsskiftet, anger en siffra på 4,6 miljoner bilar på vägarna. Statistiken visar även att andelen miljöbilar ökar, men fortfarande är fossila bränslen i topp.

Mathias Grimpe (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150508