Fantastiska Missing people

publicerad 31 maj 2019
- Av Dennis Johansson
Foto: MISSING PEOPLE

TORSBY (VB)

Lördagen den 11 maj besökte organisationen Missing people biblioteket i Torsby för att berätta om sin verksamhet.  Missing people är en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runt om i landet.

Frivilliga personer ger av sin tid och ger sig ut för att söka efter försvunna personer.
Alla arbetar ideellt.

Målet är att en sökinsats skall påbörjas inom sex timmar efter att ärendet kommit in till jouren som är bemannad dygnet runt.
Avsikten är främst att rädda liv, men även hjälpa anhöriga för att få ett avslut.
Visionen är att alla personer som försvinner skall hittas.
Cirka 9 000 personer försvinner av olika anledningar i Sverige varje år.

BERIT JUHL

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 31 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande