Ett väl förvaltat fiskearv

publicerad 21 maj 2015
- Av Bo Bäckman
Kristel Brynskog och Lennart Ekengren vid entrén till Skärgårdsmuseet på Hammars udde. Snart firas en hel vecka på temat Vänern.
Kristel Brynskog och Lennart Ekengren vid entrén till Skärgårdsmuseet på Hammars udde. Snart firas en hel vecka på temat Vänern.

HAMMARÖ (VB)

Hammarö kommun har haft den goda turen att före detta kulturchefen Lennart Ekengren fann en vän i Arne Bäckvik Eriksson. Fisket har under lång tid varit en del av Värmlands identitet, men vi har inte alltid förstått att ta vara på det arvet.

– Innan jag kom till Värmland hade jag seglat mycket i bland annat Stockholms skärgård, säger Lennart Ekengren, men det var mötet med Arne som öppnade mina ögon för Vänerns glömda kulturarv.

Lennart blev god vän med den gamle fiskaren och passade redan 1989 och 1990 på att ta fram en utställning om fiskarböndernas historia. Fiskarbönderna fick i allmänhet hålla till godo med magra jordar och fisket var deras huvudsakliga födokälla, många gånger tyvärr en mer osäker sådan.
– De fick hålla till godo med mört, en basmedel medan så kallad matfisk skulle säljas och ge inkomst, säger Lennart, som via Arne fick tillgång till såväl historia som rekvisita till det nuvarande museet.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150522