Ett skräp om dagen är bra för lagen

publicerad 10 september 2015
- Av Bo Bäckman

För fyra år sedan blev det tillåtet för polisen att bötfälla människor för nedskräpning. Det var en rimlig lagförändring på många vis. Nedskräpning är förbjudet och bara hotet om ekonomiska konsekvenser bör få fler att ta de extra kliven till närmsta papperskorg. Men hot om böter är bara verkningsfullt om det dessutom omsätts i handling när ett nedskräpningsbrott begås. Har det gjort det?

Inte precis. I somras rapporterade Håll Sverige Rent om hur enbart 1064 böter skrivits ut totalt. I år hade 69 böter utfärdats fram till och med maj. Minst antal i polisregion Stockholm – endast tre stycken under årets första fem månader. Man behöver inte vara statistiker för att räkna ut att sannolikheten att få en saftig nota av att lämna kvar picknickresterna på stranden är extremt låg.

Johanna Lundgren Gestlöf
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 150911