En park till grund för samarbete

publicerad 28 februari 2019
- Av Bo Bäckman

Gränsöverskridande när långsiktigheten får bestämma

Gamla bosättningar. Bild: INGEMAR MALMSTRÖM

torsby (vb)

En natur- och kulturpark är ett verktyg för samarbete inom ett visst geografiskt område. Den fungerar som en paraplyorganisation. Organisationer, företag, föreningar och kommuner arbetar tillsammans för att stärka områdets resurser. Arbetet sker nedifrån och upp genom lokala initiativ.

Text och bild: BERIT JUHL