Ellevio sänker elnätspriset

publicerad 17 november 2017
- Av Bo Bäckman
Bild: ELLEVIO/FREDRIK KARLSSON

VÄRMLAND (VB)

Den 1 december sänker Ellevio priset för kunderna i Värmland med fem procent. För en villaägare innebär det sänkta kostnader med mellan 700 och 1 100 kronor per år.

Det är idag stor skillnad i elnätspris mellan stad och landsbygd. Elnät i städerna är tätare och fler kunder är med och betalar, jämfört med områden med mycket glesbygd. Ellevio har under flera år drivit frågan för att få slå ihop sina prisområden och därmed kunna jämna ut prisskillnaderna.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171117