Ellen pyntar Vikstaskolans skolgård

publicerad 31 mars 2022
- Av Andreas Hansson
Ellen Heller har skapat en skulptur där framförallt träden får en central del.

Ellen Heller från Kil och Stina Siljing från Kalmar har valts ut att få göra konstnärliga utsmyckningar av nya Vikstaskolan i Kil.

 

När nya Vikstaskolan i Kil skulle utsmyckas gick Kils kommun ut med ett gestaltningsuppdrag för två olika utomhuskonstverk till skolan. Skisser lämnades in och en jury utsåg en vinnare att utsmycka skolgården och en att måla fasaden på skolans nya idrottshall.
Fasadmålningen gick alltså till den Kalmarbaserade konstnären, Stina Siljing, medan Ellen Heller enhälligt utsågs att få skapa skulpturerna på skolgården.
– Det känns jätteroligt att bli utvald av en enhällig jury, säger Ellen Heller.

Inspirationen kom från elevers egna teckningar och även om det var väldigt många teckningar och väldigt varierande motiv, kunde hon hitta något återkommande att ta fasta på. Många av elevernas teckningar hade bilder av berg och träd, så det blev det som fick bli grunden för Ellens idé till skulpturerna.
– Sen är det en svår utmaning att skapa en hållbar skulptur, som både ska hålla, vara säker för barnen att leka på och vid, samt att själva materialet ska hålla, säger Ellen.

En viktig del för Ellen själv var att skulpturerna ska passa just för barnen, så att de bjuder in till något spännande och samtidigt något fint på skolgården, men också förstås att det ska vara säkert på alla sätt. När de idéerna sedan var klara, kom frågan om passande material, som var viktigt för Ellen att det skulle vara så naturligt som möjligt.
– Jag skapade träden som väldigt abstrakta, där kronorna går uppåt så har jag gjort som en plattform som går ut som ett tak i tre olika nivåer, över andra delar av skulpturen.

Ellen menar att skulpturen med just berg och träd knyter an till miljön runtom Kil, med Frykstahöjda i närheten av skolan. Sen går de här abstrakta trädkronorna ut som ett litet tak att hänga under, så att det blir både estetiskt vackert och samtidigt ett roligt ställe på skolgården.
För att få de rätta färgerna blev cortenstål ett viktigt material att arbeta med, eftersom det blir rostigt och får de rätta färgerna, samtidigt som det behåller en fin yta eftersom rosten kommer på insidan. Ett annat material som kommer att användas är granit från västkusten, som tillsammans med cortenstålet kommer att ge ett naturtroget intryck.
– Tillsammans med de gröna gräsmattorna runtom kommer det sedan att bilda ett färgspel som passar väldigt väl in i landskapet, säger Ellen.

Nu har hon samlat ihop entreprenörer för att få arbetet gjort och det är många som behövs, för att allt ska falla på plats på rätt sätt. Allt förarbete har gjorts på dator och Ellen har inte fått möjlighet att besöka skolan ännu, men hon ser mycket fram emot arbetet runt det här projektet.
– Jag älskar såna här utmaningar och just att jobba stort. Jag är en målare, grafiker och skulptör som älskar utmaningar och just att få jobba med stora dimensioner, säger Ellen.

Kils kommun satsar ordentligt på att det ska bli bra även på utsidan av nya Vikstaskolan och bland annat har man en budget på 440 000 kr för vardera konstverk, så väl på fasaden som på skolgården.
– Vi vill tillgängliggöra konst för alla våra medborgare oavsett vem du är eller hur du lever. Du ska inte behöva åka till ett museum eller besöka ett galleri för att uppleva konst, säger Katarina Widell, kultur- och fritidsamordnare i Kils kommun.

Nu är arbetet alltså i full gång och snart får Kilsborna se om alla goda tankar faller ut så väl som alla inblandade verkligen vill.