Ekologisk skolmat, ren vinst

publicerad 26 februari 2016
- Av Bo Bäckman

Vi på Ekomatcentrum ställer oss frågande till vad Lars Bergström grundar sina finansiella beräkningar på? Vilka underlag finns för dessa beräkningar? Vi är nyfikna på källan!

Enligt Lars Bergström, professor vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap på SLU, lägger staten, landstingen och kommunerna miljardbelopp varje år på subven-tioner av ekomat till skolor och sjukhus. ”Jag räknade ut en gång att de extrapengar som läggs på ekologisk skolmat skulle räcka till 3.000 lärare. Det tycker jag är oansvarigt av politikerna” (källa DN 30 jan 2016).

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160226