Dold kvinnohistoria lyftes fram

publicerad 24 maj 2019
- Av Dennis Johansson
Den så kallade ”näbbstämman” då den innersta kretsen av landets rösträttskvinnor samlades hos Gerda Hellberg i Villa Skogsbrynet i Karlstad 1907. Gerda Hellberg sitter längst till vänster i soffan. Anna Wretman Lindström står upp till höger om soffan. I korgstolen sitter förgrundsgestalten i rösträttsrörelsen Frigga Carlberg från Göteborg. Foto: FÖRENINGSARKIVET I VÄRMLAND

KVINNLIG RÖSTRÄTT 100 ÅR (VB)

När föreningsarkivet i Värmland nu firar 70 årsjubileum har vi valt att med utställningen ”Dold kvinnohistoria” lyfta fram kvinnors liv och gärning eftersom deras roll ofta hamnat lite i skymundan, förklarade arkivchefen Berith Sande vid den välbesökta invigningen på Arkivcentrum i Karlstad den 10 maj.

Jubileet inleddes med att professor Christina Florin föreläste om ”Kvinnors kamp för rösträtt och medborgarskap”.

Hon berättade om hur samhällsförändringar, som att kvinnor började arbeta utanför hemmet och fick möjlighet till utbildning, under slutet av 1800-talet lade grunden. Sedan skedde en organisering och 1903 bildades det landsomfattande LKPR – Landsföreningen för kvinnans rösträtt.

ANNA-KARIN WORLAND

Läs mer i Värmlandsbygdens papperstidning den 24 maj 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande