DNA-märkning skrämmer tjuven

publicerad 15 januari 2016
- Av Bo Bäckman

Antalet bostadsinbrott har ökat i länet den senaste tiden och larm tycks inte ha hindrat de som ligger bakom. Men med DNA-märkning, som är den mest avancerade tekniken av stöldskyddsmärkning, kan tjuven hejdas.

Risken att drabbas av inbrott kan minskas i flera led. Den senaste metoden – och kanske den mest effektiva – är DNA-märkning. Märkningen har en avskräckande effekt eftersom märkta föremål är svårare att sälja vidare.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115