Det finns barn som behöver stöd

publicerad 27 april 2017
- Av Bo Bäckman
Majblomsverksamheten följer med Agneta Goland hem.

Eda-Köla (vb)

Majblomman är alla barns blomma, påminner oss Agneta Goland. I över trettio år har hon varit ett starkt namn inom lokala Majblommeföreningen Köla.

Majblommans riksförbund är Sveriges största barnhjälpsorganisation med totalt 650 lokalföreningar där varje förening är en del i barns nätverk.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170428