Daniel Bäckström besökte

publicerad 10 mars 2016
- Av Bo Bäckman

– Sverige av i dag är ett sårbart land, framhöll riksdagsledamoten Daniel Bäckstöm när han besökte Eda i samband med centerpartiets årsmöte.

Det gäller säkerhetsläget samt livsmedels- och energiförsörjning. Daniel, som är ledamot i försvarsutskottet, berättade hur centerpartiet hade varit med och höjt försvars – anslagen.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160311