Bredbandsutbyggnaden ökar

publicerad 31 mars 2016
- Av Bo Bäckman

Utbyggnadstakten av bredband i Värmland har ökat. Det visar Post- och telestyrelsens bredbands – kartläggning för år 2015. Men det är fortfarande långt kvar till Värmlandsstrategins mål att hela Värmland ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Därför krävs forsatta satsningar. Post och telestyrelsens (PTS) kartläggning för 2015 visar att 58 procent av hushållen i Värmland hade tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) 2015. Det är en ökning med 16 procentenheter jämfört med året innan. Snittet för riket är 69 procent och Värmland återfinns fortfarande bland den halva av länen som har lägst tillgång.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160401